Ödünç İşlemleri

Ödünç İşlemleri Menüsü

 

Ödünç İşlemleri  

 Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın ödünç verilen materyal sayısının daha çok kullanıcıya ulaşması ve kullanılmasını sağlamak, kitap geciktirme konusunda caydırıcı önlemler almak doğrultusunda hazırladığı kütüphane yönergesi 09.12.2016 tarih ve 21/112 sayılı senato kararı ile kabul edilmiştir. Kütüphane yönergesine göre kütüphanenin ödünç materyal sayısı sınırı ve ödünç verilen süre sınırı bilgisi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ödünç Verilen Kullanıcı Profili

Kitap Sayısı

Kullanım Süresi

Akademik Personel

10

30 gün

İdari Personel

3

30 gün

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

5

15 gün

Lisans Öğrencileri

3

15 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödünç Alma Kuralları

*Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri ile öğretim elemanları ve idari personeli dışındaki kullanıcılar ödünç yayın alamazlar, kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilirler. 

*Öğrenci Kimliği/Personel Kimliği olmayan kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar. 

*Danışma kaynakları, süreli yayınlar, tezler ödünç verilmez. 

*Üzerinde para cezası ve iade süresi geçmiş yayın bulunan üyelere ödünç yayın verilmez. 

*Kütüphane ödünç alınan herhangi bir materyali iade tarihinden önce okuyucudan geri isteyebilir. 

*Ödünç alınan yayın kayıp edilmesi ya da kullanılamayacak derecede hasar görmesi durumunda ödünç alan okuyucu yayının aynısını/son baskısını temin etmek zorundadır. Baskısı tükenmiş materyalin kaybedilmesi durumunda ise materyalin piyasada baskısının tükendiğinin belgelenmesi halinde kullanıcıya materyalin değer takdir komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ya da eşdeğer özellikte bir yayını alması gerekmektedir. Ayrıca tahakkuk eden gecikme cezası alınır. 

 

Gecikme Bedeli

*Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali gününde iade etmelidir.

Belirtilen iade tarihinde kütüphaneye iade edilmeyen materyallere HER GÜN İÇİN 0,25  kuruş para cezası uygulanır.

*Gecikme notlarının, e-maillerinin üyeye ulaşmaması veya geç ulaşması durumlarında gecikme bedeli indirimi veya affetme söz konusu değildir.

 

Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar

*Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

*Kaybedilen yayının baskısı mevcut olanlar için; kullanıcı 15 gün içinde yayının son baskısını temin etmek ve varsa gecikme cezasını ödemek zorundadır.

*Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumunda ise; kullanıcı daire başkanlığınca belirlenen kaybedilene eşdeğer bir yayını 15 gün içinde temin etmek ya da kaybedilen yayının değer takdir komisyonunca belirlenen değerini ödemek zorundadır. Varsa gecikme cezasını da ödemek zorundadır.

*Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen yayına kayıp yayın işlemi uygulanır.

*Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerin birimlerine yazı ile durum bildirilir. Disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süre ile ödünç yayın verilmez.

*Kütüphanelerden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilip fakülte/enstitü disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.

 

İlişik Kesme

*Üniversite mensuplarının ve öğrencilerinin kurumdan ayrılmadan önce kütüphane ile ilişkilerinin olmadığına dair belge almaları gereklidir.

* Öğrencilerin kayıt yenileme, mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri ödünç aldıkları materyalleri iade etmeden, varsa ceza bedelini ödemeden gerçekleştirilmeyecektir.

*Ödünç aldığı materyali iade etmeksizin herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılan kullanıcı hakkında idari ve yasal işlem yapılmak üzere rektörlük makamına bildirilir.

 

Danışma Hattı: 0(242) 510 60 60/1559

İletişim: Neşe ASLANTAŞ / e-mail: nese.aslantas@alanya.edu.tr