Serbest Erişimli Kaynaklar

Erişim

İçerik :

Tarih, edebiyat ve dil konularında e-kitap içermektedir.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

Tür : Tam Metin

İçerik :

Erişim

İçerik :

Aperta, TÜBİTAK Açık Arşivi’nin adıdır. 

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Arkitekt Dergisi veritabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010-2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmıştır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Bilgisayar bilimleri, biyoloji, ekonomi, fizik, istatistik ve matematik konularında 1.000.000  elektronik kaynağa açık erişim sağlayan veritabanıdır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Türk Tarih Kurumu Dergisi dört ayda bir yayınlanır. Birinci sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

Tür : e-Dergi

İçerik :

Erişim

Tür : e-Dergi

İçerik :

Erişim

İçerik :

TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dini ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır.Ansiklopedide titizlikle uygulanmaya çalışılan temel ilke, bütün maddelerin güvenilir kaynaklara dayanması ve doğru bilgiler ihtiva etmesidir. Bunun yanı sıra maddelerin yazımında gerek muhteva gerekse kaynaklar açısından araştırmacıların akademik beklentileri ile kültür seviyesi birbirinden farklı okuyucuların bilgi edinme ihtiyaçları göz önünde tutulmuştur​.

1988 yılında yayıma başlayan ansiklopedinin 1. cildi on iki, 2. cildi dokuz, 3. cildi yedi ayda tamamlanmış, böylece belli bir istikrar kazandıktan sonra her altı ayda bir cilt yayımlanmıştır. 2013 yılı Aralık ayında yayımlanan 44. ciltle birlikte ansiklopedi tamamlanmıştır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Dünyanın dört bir yanından 100'den fazla araştırma kuruluşuyla işbirliği içinde geliştirilen program; 128 milyonun üzerinde yayın, hibe, politika, veri ve metriği ilk defa bir araya getirerek kullanıcıların aralarındaki 4 milyarın üzerinde bağlantıyı keşfetmesini sağlıyor.
Dimensions, en uygun bilgileri bulmayı, erişmeyi kolaylaştıran, akademik ve araştırma sonuçlarını daha kapsamlı şekilde analiz etmeyi; gerçekleştirilecek olan stratejiler için bilgi, fikir toplayan yeni nesil birleştirilmiş araştırma bilgi sistemidir.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

Tür : e-Kitap

İçerik :

DOAB’ın temel amacı Açık Erişimli kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır. DOAB veritabanı 76 yayıncıdan 2.256 açık erişimli kitap barındırır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Bu veritabanında, Besim ATALAY tarafından hazırlanıp Türk Dil Kurumunca yayımlanan Dîvânu Lugâti’t-Türk Tercümesi adlı dört ciltlik eserden yararlanılmıştır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

Tür : e-Dergi

İçerik :

DOAJ, bilimsel hakemli dergilerdeki makaleleri ücretsiz olarak sunan tam metin bir veritabanıdır. Veritabanı her dilde ve konuda makale içerir.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veritabanıdır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Erişim

İçerik :

Türkiye’nin ilk dijital gravür kütüphanesi Gravür Dünyası, Dijital Gravür Kütüphanesinde yer alan gravürler ve haritalar yıllar içinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen müzayedeler, kitap fuarları, sahaflar ve antika pazarlarından temin edilmiş eser ve dokümanlardır. Gravür ve haritaların etiket ve künyeleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış ve internet sitesine aktarılmıştır.

Kütüphanede;

-Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye ile ilgili olarak, İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun şehirleri ile yedi kilisenin de bulunduğu antik şehirleri gösteren gravürleri, zamanın kıyafet ve kostümleri ile günlük yaşantıyı anlatan gravürlerin yanı sıra, Kırım Savaşı ve 93 Harbi ile ilgili İngiliz The Illustrated London News ve The Graphic gazetelerinde yayınlanan görsellerin tamamına yakınını,

-Başta kendi coğrafyamızla ilgili olmak üzere dünya devletleri ve coğrafyası ile alakalı haritaları,

-Mimarlık ve şehir planlamacılığı açısından Paris, Londra, Viyana gibi birçok önemli şehirlerin ve binalarının gravürlerini,

-Dünya edebiyatının en önemli ismi William Shakespeare eserlerine ilişkin oyun bazında gruplandırılmış gravürleri ve karikatürün babası William Hogarth’ın çizimlerinin tamamını,

- 19.yüzyıl ve öncesinde basılmış Tevrat ve İncillerde bulunan gravürleri Türkçeye tercüme edilmiş şekilde ve kutsal kitaplardaki sırasıyla,

-Fransız ve İngiliz modası başta olmak üzere 19.yüzyıl dünya modasına ilişkin gravürler ile 19.yüzyıl ve öncesine ilişkin ülkeler bazında ve kronolojik olarak kostüm tarihine ilişkin gravürleri,

-Müzik ve dans ile ilgili gravürlerin yanında 19.yüzyıl ve öncesinde basılmış Beethoven, Mozart, Bach, Haydn gibi çok sayıda ünlü bestecilere ait portrelerin gravürleri,

-Müzik tarihinin en önemli köşe taşlarından olan Viktoryan nota kitapçığı ve kapaklarına ilişkin geniş bir görseli,

-İngiliz tiyatro ve balesi ağırlıklı olmak üzere dünya tiyatro ve bale tarihi hakkındaki gravürleri,

-Meşhur sanatçı, bilim ve devlet adamlarının portrelerini, hayvan ve botanik gravürleri ile daha birçok konuda çeşitli gravürleri bulabilirsiniz.

Erişim linki: https://www.gravurdunyasi.com

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

Tür : e-Dergi

İçerik :

Erişim

İçerik :

Disiplinler arası milyonlarca kaynak.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından İslam medeniyeti alanında kaynakların e-kitap formatında sunulduğu veritabanıdır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Başta İlahiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevleri ve kurumlar tarafından basılan süreli ilmî yayımlarda yer alan ilahiyat alanındaki makaleler ile sempozyumlarda ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsayan veri tabanında, bibliyografik künyelerin yanı sıra yayımlanma izni alınan makalelerin tam metinlerine PDF formatında erişilebilir.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’lerin tam metin PDF’leri verilmiştir.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlı Türkçesi dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanında 36.300’den fazla makalenin künyesi ile tam metinlerine PDF olarak erişilebilir.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili matbu risaleleri ihtiva eden bu veri tabanında risalelere erişilebilirsiniz.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

İSAM tarafından deneme mahiyetinde açılan Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veritabanında hâlihazırda 55.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 25.500 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Harvard Üniversitesi, Islamic Heritage Project aracılığıyla Harvard’ın ünlü kütüphanesi ve müze koleksiyonlarından bulunan yüzlerce İslam el yazması, haritalar ve basılı metinleri kataloglamış, muhafaza etmiş ve elektronik ortama aktarılmıştır. Nadir ve çoğunlukla benzersiz olan bu eserler İnternet aracılığı ile tüm dünyadaki araştırmcıların erişimine açılmıştır. Islamic Heritage Project Prens Alwaleed Bin Talal’ın desteği ile araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Islamic Heritage Project için Harvard’ın Open Collections Program’ı aracılığı ile 280’den fazla el yazması, 275 basılı metin, 50 harita ve 156.000 sayfanın üzerinde belgenin elektronik kopyasını üretmiştir.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Türkiye’deki prestijli üniversitelerin kapsamlı açık erişim koleksiyonlarını içeren güçlü ve kullanıcı dostu araştırma platformudur.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Bu projede amacımız, Anadolu, Balkanlar ve yakın coğrafyasında bulunan, “kültür varlığı” tanımına dahil olabilecek her türlü öğeyi araştırarak bir envanterini çıkarmaktır. Kültür varlıklarını, tescilli olup olmadığına bakmaksızın belirlediğimiz kriterler çerçevesinde değerlendiriyor ve veritabanımıza dahil ediyoruz. Hedefimiz, çevremizde bulunan kültür varlıkları ile ilgili güvenilir, güncel bir bilgi kaynağı sunmak ve kültürel zenginliğimizi daha görünür hale getirmektir.

Erişim

İçerik :

Erişim

İçerik :

OALib, açık erişim (OA) belgelerinin ve meta verilerinin bulunduğu bir veritabanına dayalı arama motorudur. OALib şu anda çeşitli akademik disiplinleri kapsayan 5 milyondan fazla açık erişimli makaleye bağlantılar ve meta veriler barındırmaktadır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

Tür : e-Kitap

İçerik :

Erişim

İçerik :

Tıp ve veterinerlik alanındaki makalelerin indekslenmiş olduğu kapsamlı bir veritabanıdır. Veritabanı makalelere ait full text linklerini de kendi bünyesinde barındırmaktadır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

T.C. Resmi Gazete sayılarına erişim sağlar.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

SafetyLit, doktora tezlerinin, “bilimsel” raporların ve yaralanma oluşumu ve risk faktörleri hakkındaki dergi makalelerinin özetlerini içerir.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

SCImago Journal & Country Rank, Scopus® veritabanında bulunan bilgilerin (Elsevier B.V.) geliştirdiği dergileri ve ülke bilimsel göstergelerini içeren, halka açık bir portaldır. Bu göstergeler, bilimsel alanları değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılabilir. Dergiler ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. Ülke sıralamaları ayrıca ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. Dergiler, konu alanına (27 ana tematik alan), konu kategorisine (313 spesifik konu kategorisine) veya ülkeye göre gruplandırılabilir. Alıntı verileri, dünya çapında 239 ülkeden 5.000’den fazla uluslararası yayıncıdan ve ülke performans ölçümünden 21.500’den fazla başlıktan elde edilmiştir.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Social Science Research Network SSRNeLibrary, 24 disiplinde 325.365 araştırmacıdan 705.591 araştırma makalesi sunmaktadır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

2.500 yayın

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Erişim

İçerik :

Türk Dil Kurumunun süreli yayınlarından olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi ile Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi bir veritabanında toplanarak PDF biçiminde kullanıma sunulmuştur. Veritabanında Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten’den 903, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nden 489 ve Türk Dili Dergisi’nden 20.038 olmak üzere  toplam 21.430 yazı bulunmaktadır.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Erişim

İçerik :

Erişim

İçerik :

Erişim

İçerik :

Türkiye Turizm Ansiklopedisi çevrimiçi ortamda açık erişimli olarak yayımlanan bir yayındır. Ansiklopedi, turizm alanıyla ilgili ve ilişkili konularda 2200 yazar tarafından yazılmış yaklaşık dokuz bin maddeden oluşmaktadır. 

Türkiye Turizm Ansiklopedisi’nin internet adresi: https://turkiyeturizmansiklopedisi.com

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

80.000 üzerinde yazma eser.

Abonelik Durumu : Açık Erişim

Erişim

İçerik :

Erişim

Tür : Tez

İçerik :

Erişim

İçerik :

Zenodo, bir OpenAIRE ortağı ve açık kaynak, açık erişim ve açık veri öncüsü olan CERN tarafından kurulan toplayıcı bir arşivdir.

Abonelik Durumu : Açık Erişim