Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (Inter Library Loan-ILL) Hizmeti

İçerik :

Kütüphaneler arası ödünç verme hizmeti (ILL),  ALKÜ Kütüphanesi'nde bulunmayan kaynakların Türkiye'deki diğer üniversite  kütüphanelerinden belirli süreliğine ödünç alınabilmesini sağlayan hizmettir.

 • ILL hizmetinden Üniversitemiz akademik personeli, doktora ve yüksek lisans öğrencileri (danışmanlarının adına) yararlanabilmektedir.
 • Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın “Hızlı Erişim” Menüsündeki “İstek formları” altında “ALKÜ Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın/Belge Sağlama Formu’nu eksiksiz olarak doldurmaları yeterli olacaktır.
 • İstekte bulunan kullanıcılarımızın dahili telefon numaralarını ILL Formu’nda mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.
 • İstekte bulunulmadan önce kaynağın kütüphane koleksiyonumuzda olup olmadığı  Katalog Tarama üzerinden kontrol edilmelidir.
 • ILL işlemi tamamen istek yapılacak kütüphanenin ödünç verme kurallarına göre yürütülmektedir.
 • Dergiler, danışma kaynakları, tezler, rezerve birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan kaynaklar için yapılan istekler geçersiz sayılmaktadır.
 • ILL yoluyla ödünç alınan kaynaklar, ilgili kurum tarafından Merkez Kütüphanemize gönderilir. Kullanıcılarımız gelen kaynakları kütüphanemizin ILL sorumlu personelinden (Sibel ADANUR) teslim alabilirler. ILL kapsamında ödenen tüm kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.
 • Ödünç istenen kaynağın geliş süresi, gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.
 • İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kaynak kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmek zorundadır.
 • ILL kapsamında getirtilen kaynakların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önemlidir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kaynak istekleri gönderilmemektedir.
 • Kullanım süresi sona eren kaynaklar, teslim tarihinden en az üç gün önce kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.
 • Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

KİTS Başvuru Formu

İçerik :

Üniversitemizdeki araştırmacıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla YÖK tez merkezindeki erişime kapalı tezlerin kopyalarını kütüphanemiz aracılığıyla sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan "TÜBESS Tez İstek Formu”ndaki bilgileri eksiksiz doldurarak hizmetten yararlanabilirsiniz.

 

TÜBESS İstek Formu