Birim Kalite Komisyonu

 

GÖREVİ

 

UNVANI

ADI SOYADI

Başkan

Daire Başkanı

Hayri AKIN

Üye

Şube Müdürü

Vural AKYEL

Üye

Kütüphaneci

Ramazan GENCEL