Politikalarımız/Kurallarımız

İçerik :

 • Kütüphaneye girişte (ödünç-iade işlemlerinde) ALKÜ kimlik kartı gösterilmelidir.
 • Tüm kütüphane kullanıcıları ortak çalışma ve araştırma alanlarında sessizlik kuralına titizlikle uymak zorundadır.
 •  Kütüphaneye bavul ve valiz türü bagaj eşyaları ile girilmez ve emanet bırakılamaz.
 •  Kütüphaneye girerken cep telefonu kapatılmalı veya sessiz moda alınmalı, içeride kullanılmamalıdır.
 • Kütüphaneye şişe su dışında içecek ve hiç bir yiyecek getirilmemelidir. Kesinlikle sigara içilmemelidir.
 • Kullanıcıların kütüphane içinde kaybolan eşyalarından kütüphanemiz sorumlu değildir.
 • Rafların düzenini sağlamak için raftan alınan kaynaklar yararlanıldıktan sonra çalışma masalarının üzerine bırakılmalı, sorumlu personel tarafından yerlerine yerleştirilmelidir.
 • Kütüphanemiz koleksiyonunun güvenliği elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır. Aksi takdirde çalıntı işlemi görecektir ve yasal işlem yapılacaktır.
 • Basılı kaynaklar dikkatli kullanılmalı, kesinlikle zarar görmemelidir. (Sayfa işaretleme, satır aralarını çizme, yırtma vb.) Ödünç aldığı kitabı yıpratan, çizen kullanıcı aynı kitabı temin edip daire başkanlığımıza teslim etmekle yükümlüdür.
 • Kütüphaneden yararlanma koşullarına ilişkin kurallar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca yürütülür.

İçerik :

 • Ödünç alınan materyalin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 • ALKÜ kimlik kartları sahibinden başka kişiler tarafından ödünç verme işlemlerinde   kullanılamaz.
 • Teknik veya başka bir nedenle kütüphane, materyallerin iade tarihini elektronik postayla hatırlatamazsa kütüphane sorumlu tutulamaz. Ödünç alınan materyalleri zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Ödünç alınan materyalin kayıp olmasının ya da hasar görmesinin sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 • Kullanıcılar geçerli e-posta adresini kütüphaneye bildirmelidirler. Ulaşmayan postalardan kütüphane sorumlu değildir.
 • Gecikme ceza notunun herhangi bir sebeple kullanıcının eline ulaşmaması gecikme cezasının ödenmemesi için geçerli bir sebep değildir.
 • Ödünç verilen materyali zamanında iade etmeyen, kütüphane materyallerine zarar veren, kayıp edilmiş veya hasar verilmiş materyalin bedelini ödemeyen ve diğer kütüphane kurallarına uymayan kullanıcılar ödünç materyal alma hakkını kaybedecektir. Kendisinden kaynaklanan tüm bu sorunları çözen kullanıcı ödünç alma haklarına yeniden sahip olur.

İçerik :

Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere basılı ve elektronik yayınların satın alınması, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanmasıdır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kütüphanesi’nde koleksiyon geliştirme işlemi üniversite mensuplarının istekleri ve kütüphanecilerin seçimi doğrultusunda yapılmaktadır. Yayının sağlanmasına koleksiyon geliştirme politikası ve bütçe çerçevesinde daire başkanlığınca karar verilir.

İçerik :

a)Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mensupları (akademik ve idari personel, öğrenciler) kütüphanede bulunmayan yayınlar için kütüphane web sayfasındaki Kitap Talep Sistemi’ne girerek istekte bulunabilir. İstek yapılmadan önce katalog taramadan kontrol edilmeli, istenilecek yayının kütüphane koleksiyonunda olup olmadığı öğrenildikten sonra istekte bulunulmalıdır.

b)Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mensuplarının fakültelerinin, yüksekokullarının ve bölümlerinin eğitim ve öğretim programını destekler nitelikteki yayın istekleri sayısında şartlar belirtilmiştir. Kütüphaneye tahsis edilen yayın alım bütçesi üniversitedeki birimlerin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları dikkate alınarak oluşturulan kriterler doğrultusunda kullanılmaktadır.

Elektronik kanalla yapılan yayın istekleri 1 yıl içinde:

Akademik Personel için 10,

Öğrenciler için  5,

İdari Personel için  3 adedi geçmemelidir.

c)Kitap talep sistemi kullanılırken yayınların bibliyografik bilgileri tam doldurulmuş olarak (yayın adı, yazarı, ISBN ve özellikle istenen yayının tarihi)  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na iletilmelidir. Aksi takdirde kullanıcılarımızdan gelen istekler değerlendirilmeyecektir.

d)Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mensuplarından ve öğrencilerinden gelen yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirmeye alınır.

İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

 

* İstenen yayının konusu (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin eğitim-öğretim alanlarına uygunluğu),

* Disiplinler arası kullanımı,

* Güncelliği,

* Yayınevinin niteliği,

*Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı,

* Fiyatı,

* Yayının dili,

* Fiziksel özellikleri (basılı, elektronik, vb.),

*Yayının aynı nüshasının kütüphanemizde olup olmadığı,

* Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

* Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

İçerik :

a)Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyeleri abone olunmasını istedikleri süreli yayınların bilgilerini bölüm başkanlıkları aracılığıyla daire başkanlığımıza iletirler.

b)Süreli yayın istekleri her yılsonunda Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

 • İstenen süreli yayının konusu (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu),
 • Bilimsel niteliği,
 • Disiplinler arası kullanımı,
 • Yayınevinin niteliği,
 • Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı,
 • Yayının Dili,
 • Fiziksel özellikleri

İçerik :

a)Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile bilgisayar aracılığıyla erişilebilen kaynaklar (Süreli yayınların veya kitapların yer aldığı tam metin veri tabanları, indeks ve özet veri tabanları, görsel işitsel materyaller, bilgisayar dosyaları) kastedilmektedir.

b)Elektronik yayın sayısının artması ile birlikte kütüphanenin koleksiyon yapısı da değişmeye başlamıştır. Mekana bağımlı basılı dergi sayısı azalmış, aynı anda birden çok kişinin erişebildiği elektronik dergi modeli yaygınlaşmıştır. Ayrıca tek tek elektronik dergi aboneliği pahalıya mal olduğundan oluşturulan işbirlikleri ile bir yayıncının bütün dergilerine erişim olanağı sağlanmıştır. Elektronik dergilerin yaygınlaşmasından sonra e-kitap konusunda da hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Kitap alımlarında aynı yayının e-kitap versiyonları da dikkate alınmalı ve seçimler ona göre yapılmalıdır.

Elektronik veri tabanı abonelikleri yapılırken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

 • Veri tabanın konusu (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu),
 • Aynı konuda kütüphanenin abone olduğu başka bir veri tabanın olup olmaması,
 • Deneme süresinde alınan kullanım istatistikleri,
 • Veri tabanın bilimsel niteliği,
 • Yayınevinin niteliği,
 • Veri tabanının üzerinde çalıştığı platformun hızı ve güvenilirliği,
 • Ara yüzün rahat kullanılabilirliği,
 • Lisans şartları.

Veri tabanı aboneliklerinin yenilenmesinde ve deneme veri tabanlarının aboneliğinde kullanım istatistikleri dikkate alınmakta, ilginin yetersizliği durumunda aboneliğin iptali söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle veri tabanlarımızın kullanılması, elektronik kaynakların artması açısından son derece önemlidir.

İçerik :

Üniversitede hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer nüshası senato kararıyla merkez kütüphanede bulundurulmaktadır.

İçerik :

a)Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve koleksiyonu geliştirmek amacı ile bağış yayın kabul edilir.

b)Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumlar Bağış Yayın Sözleşmesi’ni ve Bağış Kitap Listesi'ni doldurarak daire başkanlığımıza iletmesi gerekir.

c)Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir basma eser niteliği dışında kalanlardan güncelliğini yitirmiş olanlar kabul edilmez.

d)Koleksiyona dahil edilecek materyaller; kütüphane koleksiyonunda olmayan kaynaklardan seçilebileceği gibi, kütüphanede olmasına rağmen kaynağın niteliğine ve kullanım sıklığına göre fazla nüsha olarak da alınabilir.

e)Sosyal Bilimler dışındaki materyallerin yayın tarihi son 5 yıldan eski olmamalıdır ve periyodik yayınların devamlılığı sağlanmalıdır.

f)Kişisel koleksiyonlar “ Özel Koleksiyon” adı altında değerlendirilemez.

g)Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için koleksiyonun başlangıcı ya da devamının kütüphanede bulunması gerekir.

h)Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.

ı)Kullanılamayacak derecede yıpranmış, sayfaları eksik, yırtık kaynaklar, fotokopi ile çoğaltılmış kaynaklar koleksiyona dahil edilmez.

j)Posta yoluyla gelen her bağışın koleksiyona katılması söz konusu değildir.

k)Kütüphaneciler, belirtilen noktalar ışığında bağışlanan materyalin koleksiyona dahil edilip edilmemesine karar verir.

l)Kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna karar verilen yayınlar teknik işlemleri yapılarak koleksiyona eklenir.

m)Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bağış olarak gelen yayınları iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.

İçerik :

a)Kütüphaneler arası ödünç yayın/belge sağlama hizmeti sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır.

b)Müracaat eserleri (sözlükler, ansiklopediler, indeksler, almanaklar, yıllıklar, atlaslar v.b.), süreli yayınlar, rezerv kaynaklar, basılı olmayan lisans üstü ve doktora tezleri, yazma ve nadir basma eserler, harita ve slaytlar, CD-ROM’lar, video ve teyp kasetleri vb. materyaller, ayırtılmış kitaplar, müzik notaları, koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb. daire başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller ödünç verilmezler.

c)İstekte bulunan kütüphane; öncelikle, otomasyon sistemimiz aracılığıyla yayının ve/veya yayına ait cilt, sayı bilgilerinin kütüphanemizde olup olmadığını kontrol etmeli ve yayının bibliyografik bilgisini tam olarak bildirmelidir.

d) İstekler;

 • KİTS (Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi) programı aracılığıyla,
 • Posta ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 07425 Alanya/ANTALYA adresine iletilebilir.

e) İstekler kütüphaneye kargo ile gönderilir. Bu hizmet karşılığı doğacak tüm masraflar, istekte bulunan kütüphane kullanıcısı tarafından karşılanır. (fotokopi, kargo ücreti gibi)

f) İstekte bulunan kütüphaneye aynı anda en fazla, 4 yayın 30 gün süre (posta süresi dahil) ile ödünç verilir. Süre uzatımı 1 defa olmak üzere iade tarihinden 1 hafta önce kütüphanemize başvurulduğu takdirde gerçekleştirilir.

g)Yıpranan ya da kaybolan ödünç materyalden istekli kütüphane sorumludur ve cezai yaptırımlar kütüphanemiz tarafından belirlenir.

h)Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı kullanıcılarının kütüphaneler arası ödünç verilen kitaplara ihtiyaç duyması halinde yayınları geri isteme hakkı saklıdır. İlgili kütüphaneye yapılan geri isteme duyurusunu takip eden 72 saat içinde ödünç alınan kitaplar kütüphaneye iade edilmelidir.

 

İçerik :

Kütüphaneye sağlanan materyaller, başlangıçta kütüphane için taşıdığı değeri zamanla kaybedebilir. Bazı durumlarda koleksiyondan çıkartılmaları gerekebilir. Ayıklama işlemi “Tersine Seçim” olarak da tanımlanabilir.

a)Kitabın otomasyon programındaki “Ödünç verme tarihi” kaydına bakılarak en son ne zaman ödünç alındığı tespit  edilebilir.

b) Kitabın dili bir başka değerlendirme ölçütüdür. Yayın dili “Türkçe” olan koleksiyon mümkün olduğunca ayıklanmayacaktır.

c)Aynı kitaptan çok kopyalar varsa ve kullanılmıyorsa ayıklanabilir.

d)Eskimiş, kirlenmiş, çizilmiş, parçalanmış, eksik sayfalı kitaplar ayıklanabilir.

e)Aynı kitabın eski edisyonları ayıklanabilir.

f)Çok ciltli kitaplarda cilt kaybı, kitabın bütünlüğünü bozduğu için ayıklanabilir.

g)Yukarıda sayılan ölçütlerin birkaçına uyan kitaplar seçilerek birkaç yıl daha depoda hizmete sunulduktan sonra ayıklama ve imha işlemi tamamlanmış olur.