Atıf Veritabanları

Erişim

Tür : Atıf

Konu : Multidisipliner

İçerik :

Asos tarafından üretilen BookCites Atf Dizini; Türkiye merkezli yayıncıların yayımladığı kitapları temel alan bir atıf dizinidir. Türkiye merkezli yayıncılar tarafından yayımlanan binlerce kitabı ve hakemli konferanslar/sempozyumlar sonucu yayımlanan akademik kitaplarda bulunan atıfları kapsar.

Abonelik Durumu : ABONE

Erişim

Tür : Atıf

Konu : Multidisipliner

İçerik :

Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veritabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra, fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5000’in üzerindeki yayıncının 20.000’in üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgileri de dahil olmak üzere 43.000.000 (Kırk üç milyon) kayıt içerir.

Abonelik Durumu : EKUAL

Tür : Atıf

Konu : Antropoloji,Biyografi,Coğrafya ve Harita Bilimi,Dil Bilimi,Din ve Felsefe,Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler,Etnik ve Kültürel Çalışmalar,Hukuk,İktisat,İletişim ve Medya,İşletme ve Yönetim,Pazarlama,Psikoloji,Siyaset Bilimi,Sosyal Çalışmalar,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Sosyoloji,Tarih

İçerik :

Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini); Türkiye merkezli 1308 dergide yayınlanan 400.000 üzeri makalenin yer aldığı ve 7,974,076 atıfın bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir. Veri tabanında hem makale başlığında hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Sobiad, aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veri tabanına eklenmektedir.

Abonelik Durumu : ABONE

Erişim

Tür : Atıf

Konu : Multidisipliner

İçerik :

"Science Citation Index Expanded", "Social Sciences Citation Index", "Arts & Humanities Index", "Book Citaiton Index", "Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) ve (CPCI-SSH)" ten oluşan ISI-WoS (Web of Science) Atıf tarama veri tabanı, EKUAL kapsamında üniversitemiz IP adreslerinden kullanılabilmektedir. Web of Science, fen Bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve insani bilimleri konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir.

Dergi Indeksleri Science Citation Index Expanded (SCIE): Tıp, doğal ve uygulamalı bilimler Social Sciences Citation Index (SSCI): Sosyal bilimler Arts and Humanities Citation Index (AHCI): Sanat ve insani bilimler Emerging Sources Citation Index (ESCI): Tüm disiplinler Kitap Indeksleri Book Citation Index (BKCI): Tüm disiplinler Konferans Bildirileri Conference Proceedings Citation Index (CPCI)

Abonelik Durumu : EKUAL