Ödünç-İade Hizmeti

İçerik :

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın ödünç verilen materyal sayısının  kullanıcıya ulaşmasını sağlamak, kitap geciktirme konusunda caydırıcı önlemler almak doğrultusunda hazırladığı kütüphane yönergesi 09.12.2016 tarih ve 21/112 sayılı senato kararı ile kabul edilmiştir.

Kütüphane yönergesine göre kütüphanenin ödünç kaynak sayısı ve süre bilgisi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kullanıcı

 Kaynak Sayısı

Kullanım Süresi

Akademik Personel

10

30 gün

İdari Personel

3

30 gün

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

5

15 gün

Lisans Öğrencileri

3

15 gün

İçerik :

  • ALKÜ mensubu (öğrenciler, akademik ve idari personel) dışındaki kullanıcılar ödünç yayın alamazlar, kaynaklardan kütüphane içinde yararlanabilirler. 
  • Öğrenci Kimliği/Personel Kimliği olmayan kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar. 
  • Danışma kaynakları (ansiklopedi, atlas, sözlük, bibliyografya..vb.), süreli yayınlar, tezler ödünç verilmez. 
  • Üzerinde  iade süresi geçmiş yayın bulunan, cezası olan kullanıcılara kaynak ödünç verilemez. 
  • Ödünç alınan yayın kayıp edilmesi ya da kullanılamayacak derecede hasar görmesi durumunda ödünç alan okuyucu yayının aynısını veya son baskısını temin etmek zorundadır.
  • Baskısı tükenmiş materyalin kaybedilmesi durumunda ise materyalin piyasada baskısının tükendiğinin belgelenmesi halinde kullanıcıya materyalin değer takdir komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ya da eşdeğer özellikte bir yayını alması gerekmektedir. Bu süre zarfında gecikme cezası alınır. 

İçerik :

 • Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali gününde iade etmelidir.
 • Belirtilen iade tarihinde kütüphaneye iade edilmeyen materyallere HER GÜN İÇİN 0,25  kuruş para cezası uygulanır.
 • Gecikme notlarının, e-maillerinin üyeye ulaşmaması veya geç ulaşması durumlarında gecikme bedeli indirimi veya affetme söz konusu değildir.

İçerik :

  • Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumakla yükümlüdür.
  • Kaybedilen yayının baskısı mevcut ise, kullanıcı 15 gün içinde yayının son baskısını temin etmelidir. Üzerinde gecikme cezası bulunuyorsa ödemek zorundadır.
  • Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumunda ise; kullanıcı daire başkanlığınca belirlenen  eşdeğer bir yayını 15 gün içinde temin etmek ya da kaybedilen yayının belirlenen değerini ödemek zorundadır. Varsa gecikme cezasını da ödemek zorundadır.
  • Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen kaynağa kayıp yayın işlemi uygulanır.
  • Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerin birimlerine yazı ile durum bildirilir. Disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süre ile ödünç yayın verilmez.
  • Kütüphanelerden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilip fakülte/enstitü disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.

İçerik :

  • ALKÜ mensuplarının kurumdan ayrılmadan önce kütüphane ile ilişkilerinin olmadığına dair belge almaları gereklidir.
  • Öğrencilerin kayıt yenileme, mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri ödünç aldıkları materyalleri iade etmeden, varsa ceza bedelini ödemeden gerçekleştirilmeyecektir.
  • Ödünç aldığı materyali iade etmeksizin herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılan kullanıcı hakkında idari ve yasal işlem yapılmak üzere rektörlük makamına bildirilir.