İdari Personel

Sibel ADANUR

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphaneci/İntihal programları, KİTS ve TÜBESS

  • 0(242) 510 60 60 / 1561
  • sibel.adanur@alanya.edu.tr
Ramazan GENCEL

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphaneci/Yayınevi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

  • 0(242) 510 60 60 / 1565
  • ramazan.gencel@alanya.edu.tr
Tuğkan KÜÇÜKÇOLAK

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphaneci/Kataloglama ve Sınıflama, Süreli Yayınlar, Bağış

  • 0(242) 510 60 60 / 1560
  • tugkan.kucukcolak@alanya.edu.tr
Osman DEMİR

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphaneci

  • 0(242) 510 60 60 / 1562
  • osman.demir@alanya.edu.tr
Yaşar DİMİCİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Bilgisayar İşletmeni/Ödünç Verme

  • 0(242) 510 60 60 / 1559
  • yasar.dimici@alanya.edu.tr