Kütüphaneye Materyal Sağlama-Yayın Talep Sistemi

İçerik :

ALKÜ akademik ve idari personeli gereksinim duydukları konularda yayın talebinde bulunabilirler. Yayın istekleri  personelin bağlı bulunduğu Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Birim Kütüphane Talep Komisyonları aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Kütüphane koleksiyonumuzun güncelliğini koruması ve nitelikli bir şekilde gelişmesi için bu isteklerin belirli kurallar çerçevesinde yapılması önem taşımaktadır.

Yayın değerlendirme kriterleri

 • İstenen yayının konusu (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin eğitim-öğretim alanlarına uygunluğu),
 • Disiplinler arası kullanımı,
 • Güncelliği,
 • Yayınevinin niteliği,
 • Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı,
 • Fiyatı,
 • Yayının dili,
 • Yayının türü, özellikleri (basılı, elektronik, vb.),
 • Yayının aynı nüshasının kütüphanemizde olup olmadığı,
 • Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.
 • Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

Bağış Yayın Formu