HukukTürk Veritabanı Erişimi

Değerli Kullanıcılarımız,

 

HukukTürk veritabanı 31.07.2020 tarihine kadar erişimimize açılmıştır. İçerisinde her gün güncellenen T.C. Mevzuatı, (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler) kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli içtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları) yer almaktadır.

 

Erişim adresi: www.hukukturk.com

Kullanım kılavuzu: http://www.hukukturk.com/kullanim-kilavuzu

Eski Site