Deneme erişimi: ProQuest Central

Deneme erişimi: ProQuest Central

İşletme, sağlık ve tıp, sosyal bilimler, sanat, beşeri bilimler dahil olmak üzere multidisipliner birçok alana sahip  Proquest Central veri tabanı, 15 Ekim 2023 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

ProQuest Central Erişim Linki: https://www.proquest.com/central/?accountid=191718

ProQuest Central İçeriği


  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  • 15 Eylül, 2023