Deneme erişimi: Military Big Data

Deneme erişimi: Military Big Data

Military Big Data, veri tabanı 01.09.2023 – 01.12.2023 tarihleri arasında deneme erişimi açılmıştır.

Military Big Data; kara, deniz, hava, robotik platformlar, silah sistemleri ve mühimmat hakkında yüksek hacimli ve çeşitli bilgileri, ülke detaylarıyla birlikte en yüksek doğruluk ve hızda sunar. Tüm akademik araştırmalarda operasyon, teşhis, tanımlama, iş geliştirme, eğitim ve karar alma süreçlerinde katma değer yaratmayı hedefler.

Veri tabanında, silah / sistem, harita bilgi sistemi, harp tahlili ve savunma ticareti olmak üzere 4 ana modül vardır:

Silah/Sistem Modülü: Sınıflandırması Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleriyle gerçekleştirilmiş ve NATO standartları gözetilerek detaylandırılmış altı bölümde dünyada kullanımda olan ya da siparişi geçilmiş tüm silah ve sistemlere ait konsept geliştirme süreçleri, teknik bilgileri, görselleri vb. gibi tüm bilgiler doğrulanmış olarak sunulmaktadır.

Harita Bilgi Sistemi Modülü: Her bir silah sisteminin hangi ülkede kaç adet kullanıldığı bilgisi, uygun filtreleme ve analiz seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır. İlgili veriler dünya haritası üzerinde ilişkilendirilmektedir.

Harp Tahlili Modülü: Operasyonel düzeyde muharip ya da muharebe sahasının dengelerini değiştiren faktörlerin oransal analizinin kullanıcıyla paylaşılması öngörülmektedir. Kullanıcılar bu modülde isterlerse kendi müttefik gruplarını oluşturup, kıyaslamayı gruplar olarak gerçekleştirebilmektedir.

Savunma Ticareti Modülü: Son 40 yıl içinde ülkeler arasında gerçekleşen savunma alışverişi tarihsel, rakamsal ve adedi bilgiler paylaşılarak sunulmaktadır. Hedef ülke ya da kaynak ülke analiziyle desteklenen bu modülde ülkeler arası ilişkilerin boyutu savunma düzeyinde incelenebilmektedir.

Erişim adresihttps://mildata.militarybigdata.com/

MilData Kullanım Kılavuzu


  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  • 04 Eylül, 2023