Tezler

SOSYAL BİLİMLER

 

1. Dinç, Y. (2020) Karşılaştırmalı bir şehir coğrafyası : Alanya ve Manavgat örneği. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

2. Saka, E. (2019) Alanya Arkeoloji Müzesi’ndeki Türk İslam dönemi mühürleri. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

3. Aliyeva, A. (2019) İçsel pazarlama uygulamalarının otel çalışanlarının iç girişimcilik davranışları üzerindeki etkisi : Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

4. Kısa, A. (2019) Alanya-Kadıpaşa Roma dönemi Sigillata ve kırmızı astarlı seramikleri. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

5. Ol, H. S. (2019) Sermayenin doğa varlıklarına yoğunlaşması, kamu politikaları ve çevresel müştereklere erişimde eşitsizlik : Avsallar Mahallesi (Alanya Antalya) örneğinde bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

6. Barut, K. N. (2019) Türkiye’ye yönelik yabancı göçünün kentleşme, kent kültürü ve gündelik yaşam pratikleri üzerine etkisi : Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

7. Çiftçi, A. (2019) Konut fiyatları üzerine ampirik çalışmalar : Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alanya.

8. Kaba, O. (2019) Alanya yöresi söz varlığı. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

9. Er, Z. (2019) Akıllı turizm uygulamalarının Alanya turizm destinasyonu açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

10. Baltacı, F. (2019) Turizmin sürdürülebilir gelişiminde yerel halkın çevresel tutumu, davranışsal rolü ve verdiği destek arasındaki ilişki : Alanya örneği. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

11. Özdamar, M. (2019) Turizmin gelişmişlik düzeyine göre yerel halkın turizm algısı : Alanya-Erdek ve Kalecik’te karşılaştırmalı bir araştırma. Doktora Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

12. Şimşek, C. (2019) XIII. Yüzyılda Selçukluların Antalya ve Alanya yöresindeki siyasi ve ticari faaliyetleri. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

13. Çelik, M. N. (2019) Sürdürülebilir turizm gelişiminde konaklama işletmelerinin rolü : Alanya bölgesinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alanya.

14. Saruhan, Z. (2019) Alanya’da turistik ürün oluşturmada yerel halkın faaliyetleri ve turistlerin yöresel ürünlere yönelik tutumları. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

15. Aratoğlu Uslu, G.  (2019) Alanya bölgesindeki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinin bedensel engelli turizmine bakışı. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

16. Er, E. (2019) Örgütsel adaletin örgütsel güven üzerine etkisi : Alanya’daki ilk ve ortaöğretim kurumları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alanya.

17. Kaplan, S. (2019) Çevre sorunlarını önlemede yerel yönetimlerin etkisi ve halkın duyarlılığı: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

18. Keskin, B. (2019) Antalya’da Osmanlı dönemi mezar taşları: Alanya ve Manavgat ilçeleri. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

19. Akbaş, A. (2019) Üniversite toplum etkileşimi: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alanya.

20. Uslu, Y. (2019) Marka şehir oluşumunda internet ve sosyal medya etkisi: Alanya örneği. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

21. Sönmez, S. (2019) Ülkü ocaklarının işlevinin yerel düzeyde farklılaşması: Alanya örneği ve Etimesgut örneği. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

22. Kurar, İ. (2019) Kültür, rekreasyonel deneyim tercihleri ve memnuniyet arasındaki ilişki : Alanya örneği. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

23. Bayırlı, M. (2019) Otel işletmelerinde marka değeri: Alanya’da bir zincir otelde uygulama. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

24. Sanay, F. (2019) Yerel yönetimlerde katılım mekanizmaları ve Alanya Yabancılar Meclisi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

25. Şimşek, R. (2018) İstihdam ve yabancı işgücü: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

26. Atalay, I. (2018) Yerleşik yabancıların yerel ekonomiye etkisi: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alanya.

27. Büyükballı, B. (2018) İşgörenlerin psikolojik taciz (mobbing) algısı ve iş yaşam dengesi ilişkisi: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

28. Uzun, C. (2018) Alanya otel işletmelerinde iç girişimcilik algısı. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

29. Kaymak, H. (2018) Dim Çayı Havzası’nın (Alanya) karst ekosistemi. Doktora Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

30. Tellioğlu, S. (2018) Engelli turizm pazarlaması: Alanya araştırması. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

31. İlyasov, A. (2017) Türk misafirlerin gıda israfı tutumları üzerine beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

32. Bozkuş, M. A. (2017) Ortaçağ’da Alaiyye ( Alanya) ve Alaiyye Beyliği. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

33. Göçmen, S. (2017) Çalışma kültürü bağlamında engellilik: Alanya’da bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alanya.

34. Nasibov, D. (2017) Çalışma yaşamında engelli kadın olmak: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alanya.

35. Sayın, M. (2017) Bölgesel rekabetçilik ve kümelenme: Alanya turizm konaklama sektörü küme analizleri ve strateji önerisi. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

36. Güçlü, C. (2017) Turizm deneyiminin destinasyon imajı üzerindeki etkisi: Alanya örneği. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

37. Öz, H. F. (2017) Dünden bugüne Alanya geleneksel mutfak kültürü. Yüksek Lisans Tezi. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

38. Algür, S. (2016) Almanca dilini kullanan seyahat 2.0 kullanıcılarına göre otel performans analizi: Alanya alan çalışması. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

39. Akdağ, İ. (2016) Örgüt kültürü ile mükemmeliyetçilik arasındaki ilişki: Alanya bölgesi beş yıldızlı otel işletmelerinin mutfak departmanında çalışanlar üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

40. Gündoğan, H. (2016) Duygusal zeka ve iş performansı arasındaki ilişkiler: Alanya bölgesindeki beş yıldızlı oteller üzerine bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

41. İdrisoğlu, C. (2016) Turizm sektöründe istihdam yapısı, çalışan sorunları ve çözüm önerileri: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

42. Erinci, F. (2016) Her şey dahil sisteminde yiyecek içecek miktarlarının yapay sinir ağları ile tahmini, Alanya’da bir uygulama. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

43. Arslan, S. (2016) Rol çatışması ve rol belirsizliğinin örgütsel yabancılaşmaya etkisi: Alanya Belediyesi’nde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

44. Önal, F. (2016) Örgütsel iletişimin algılanan etkinliğinin çalışanların çatışma yönetimi eğilimleri üzerindeki etkisi: Alanya Belediyesi üzerine bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

45. Köseoğlu, Ş. (2016) Destination marketing: an example of alanya as a ‘student town’. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

46. Karasakaloğlu, B. (2015) Otel işletmeleri çalışanlarının psikolojik sermaye ve örgütsel sosyalleşme düzeylerinin yaratıcılıklarına etkisi: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

47. Kavacık, M. (2015) Turizm sektöründe uluslararası müşterilerin destinasyonlara göre karşılaştırmalı analizi: Alanya, Kundu, Belek ve Side araştırması. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

48. Koç, T. S. (2015) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının örgütsel güven ve iş tatminine etkisi: Alanya’da konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

49. Taşcan, E. (2015) Konaklama işletmelerinde yöneticilerin gelişen işletmeler piyasasına bakış açıları ve farkındalıkları: Alanya uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

50. Boğan, E. (2015) Çalışanlar tarafından algılanan kurumsal sorumluluk faaliyetlerinin örgüte güven üzerindeki etkisi: Alanya’daki dört ve beş yıldızlı otellerde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

51. Yazan, T. (2015) Kamu hastanelerinde temel yönetim sorunları ve ideal hastane yönetimi (Alanya Devlet Hastanesi çalışanları örneği). Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

52. Kara, Ö. (2015) Mobbingin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi (Alanya Devlet Hastanesi Hemşireleri Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

53. Özdemir, E. (2015) İçsel iş çevresi, kişilik özellikleri ve sektör algısının iş tatmini ve iş performansı üzerindeki etkisi: Alanya konaklama işletmeleri örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

54. Aşlama, D. (2015) Yer markacılığı bağlamında Alanya marka imajı üzerine bir analiz. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

55. Demir, V. (2015) Alanya ilçesinde turizm ve konaklama işletmelerinde turist memnuniyetinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

56. Kaçmaz, Y. Y. (2014) Engelli bireylerin turizm deneyimlerine yönelik bir araştırma: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

57. Ilgaz Yıldırım, B. (2014) Çalışanların beş faktör kişilik özellikleri ile iş tatminleri arasındaki ilişki: Alanya’daki beş yıldızlı oteller üzerine bir uygulama. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

58. Ercan, A. (2014) Sessizleşen örgütlerde öz yeterlilik algısının rolü: Alanya’daki konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

59. Başaran, S. (2014) Konaklama işletmelerinde yiyecek-içecek maliyet etkinliğinin hedef maliyet yöntemiyle sağlanması: Alanya bölgesinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

60. Alış, M. (2014) Veri zarflama analizi yöntemiyle faaliyet denetimi: Alanya’daki konaklama işletmeleri üzerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

61. Kan, N. (2014) Hasta memnuniyetini etkileyen faktörler (Alanya’da yaşayan yabancı uyruklu hastalar örneği). Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

62. Kahveci, A. (2014) Dış ticaret kapsamında medikal turizm ve medikal turizm teşviklerinin etkinliğinin incelenmesi: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

63. Çelebi, B. (2014) Çalışanlarda tükenmişlik ve iş doyumu (Alanya Devlet Hastanesi hemşireleri örneği). Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

64. Akdağ, D. (2014) Çalışanlarda iş tatmini ve örgütsel bağlılık (Alanya Devlet Hastanesi hemşireleri örneği). Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

65. Davras, Ö. (2013) Otel işletmelerinde çalışanların memnuniyet düzeyinin incelenmesi: Lara-Alanya-Kemer-Manavgat-Belek bölgesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

66. Zafer, S. (2013) Alanya’daki yerleşik yabancıların sosyal statülerinin belirlenmesi ve satın alma davranışı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

67. Uyar, M. (2013) Konaklama işletmelerinde uygulanan her şey dahil sisteminin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerinin ölçülmesi: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

68. Karagül, K. (2013) Turistlerin otellere dağıtım problemine bir çözüm önerisi ve Alanya’da bir uygulama. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

69. Göret Özdemir, A. (2013) Şehir varlıklarının şehir pazarlamasındaki önemi: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

70. Tokay, F. H. (2013) Konaklama işletmeleri koşulları ve web sayfası dizayn kriterleri ilişkisi analizi ve Alanya uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

71. Özyurt, P. M. (2013) İkinci konut sahibi yabancıların destinasyon yaşam kalitesi kriterleri ve analizi/Alanya uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

72. Yetkin, M. (2013) Konaklama tesisleri yöneticilerinin otel değerlendirme sitelerine yönelik tutumları Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

73. Oku, O. (2013) Konaklama işletmelerinin sürdürülebilir turizm performanslarının küresel sürdürülebilir turizm kriterlerine göre analizi: Alanya üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

74. Gülertekin, S. (2013) Duygu iklimi ve liderlik tarzının işten ayrılma niyetine etkileri: Alanya’daki turizm işletmelerine yönelik bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

75. Genç, V. (2013) Alanya’daki turizm işletmelerinde çalışanların duygusal emek ve duygusal zeka düzeylerinin iş tatminine etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

76. Yılmaz, D. (2013) İşgören sessizliği ile stres ve psikolojik iyi olma arasındaki ilişki: Alanya’daki konaklama işletmeleri üzerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

77. Yiğit, S. (2013) Turizm sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi ve Alanya’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

78. Cengiz, M. (2012) Alanya bölgesindeki dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan yöneticilerin yenilikçilik anlayışı. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

79. Tekin, Y. (2012) Otel işletmelerinde yenilik yönetimi ile yenilikçi örgüt kültürü ilişkisi: Alanya’da bir araştırma. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

80. Kocaman, S. (2012) Destinasyon yönetimi kapsamında marka kimliğine etki eden faktörlerin marka imajına etkisi: Alanya örneği. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

81. Karakaş, Y. E. (2012) Otel işletmelerinde dış kaynak kullanımı: Alanya’da faaliyette bulunan dört ve beş yıldızlı otellerde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

82. Sabancı, S. (2012) Alanya ve Manavgat’ın iklim özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

83. Şahin, M. A. (2012) Alanya ve çevresinde beş yıldızlı otellerde yiyecek içecek kalite maliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

84. Gündüz Önal, A. (2012) Alanya’nın yer adları. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

85. Cengiz, F. (2012) Üçüncü yaş turistlere yönelik turistik ürün analizi: Alanya uygulaması. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

86. Baltacı, F. (2011) İkinci konut turizmi kapsamında Alanya’da konut edinen yabancıların kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

87. Çalışkan, C. (2011) Sürdürülebilir turizm gelişiminin nesiller arası etki boyutunun algılanması: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

88. Yıldız, S. (2011) Kültürel miras alan yönetimi kapsamında Alanya Kalesi ziyaretçi yönetimi. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

89. Sat, S. (2011) Örgütsel ve bireysel özellikler açısından iş doyumu ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki: Alanya’da banka çalışanları üzerinde bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

90. Pekgözlü Karakuş, D. (2011) Taşınmaz kültür varlıklarının müze olarak yeniden işlevlendirilmesi: Alanya Kızıl Kule örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

91. Yirik, Ş. (2011) Konaklama işletmelerinde çatışma yönetimi ve çatışmanın çözümlenmesinde iletişim faktörünün önemi Alanya yöresinde beş yıldızlı otellerde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

92. Esen, S. S. (2011) Konaklama işletmelerinde müşteri memnuniyeti ve etnosentrizmin müşteri memnuniyet düzeyleri üzerindeki etkisi (Alanya ilçesi örneği). Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

93. Çetinsöz, B. C. (2011) Uluslararası seyahatlerde turistlerin çekim yerinde algıladıkları risklerin tekrar ziyaret etme niyetlerine etkileri: Alanya ilçesine yönelik bir araştırma. Doktora Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

94. Tuğlu, U. (2010) Çevre muhasebesi ve Alanya’daki bir konaklama işletmesinde uygulanması. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

95. Palaz, S. (2010) Alanya içkale kilisesi: tarihlendirilmesi ve restitüsyonu üzerine bir mimari değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

96. Yelgen, E. (2010) Konaklama işletmelerinde gayrimenkul yatırım ortaklıkları uygulamaları: Alanya’da bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

97. Akıncı, Z. (2010) Konaklama işletmelerinde kriz yönetimi: Alanya bölgesindeki konaklama işletmelerinde kriz sürecinde karşılaşılan sorunların tespit ve çözümüne yönelik bir araştırma. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

98. Altıntaş, V. (2010) Turizm gelişiminin yerel halkın yaşam kalitesi üzerine etkileri: Alanya bölge modeli. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

99. Oral, Ö. (2009) Alanya kalesi kazılarında çıkan Avrupa porselenleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

100. Eren, İ. A. (2009) Antalya ili, Alanya ilçesinde sürdürülebilirlik açısından turizm ve çevre konulu bir alan araştırması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

101. Şimşek, A. T. (2008) Turizm pazarlamasında turistik tüketici davranışları açısından tatil satın alma sürecinin özellikleri ve Alanya üzerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

102. Muradov, S. (2006) Turizmin kentleşme sürecine etkileri: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Gazi  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

103. Göçerler, H. (2006) Antalya, Alanya, Manavgat Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 1. sınıf öğrencilerinin Almanca karşılıklı iletişim becerilerinin Avrupa Konseyi genel dil kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

104. Abıcılar, A. G. (2006) Farklı kültürlerde yaşayan tüketicilerin tüketim davranışları: Antalya ve Alanya’da yaşayan Türk ve Alman tüketicilerin tüketim davranışlarına yönelik bir saha çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

105. Öztürk, E. Ö. (2005) Türk kültüründe nazar ve Antalya ilinin Akseki, Alanya, Manavgat ilçelerinde bulunan nazarlıklar. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

106. Südaş, İ. (2005) Türkiye’ye yönelik göçler ve Türkiye’de yaşayan yabancılar: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

107. Erdem, S. H. (2001) Turist harcamalarının yöresel kalkınma sürecine ekonomik etkileri (Alanya örneği). Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

108. Demirel, M. (1997) Alanya’da turizm. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

109. Kocakuşak, S. (1993) Alanya’da kentleşme-turizm ve sorunları. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 

 

FEN BİLİMLERİ

 

1. Gökçe, I. G. (2019) Alanya’nın modern dönem kentleşmesinin süreksizlik, bağlamdan koparma ve düşünümsellik kavramlarıyla irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Alanya.

2. Durnaoğulları, Y. S.  (2019) Alanya kuzeyindeki Tepe, Bektaş ve Sugözü yerleşim birimlerinin heyelan incelemesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

3. Açıkalın, Ö. (2019) Alanya kiliselerinin mimari analizleri ve günümüzdeki korunmuşluk durumlarının irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

4. Uğurtay Ayaydın, R. Z. (2019) Rengin Alanya’daki dili. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Alanya.

5. Satı, M. (2019) Sürdürülebilir yapı uygulamalarının mimarlar tarafından algılanması: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Alanya.

6. Bekar, F. (2019) Kültürel peyzajın zamansal-mekansal izdüşümü: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

7. Tekin, M. A. (2019) Alanya’da sürdürülebilir kentiçi ulaşımda bisiklet. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Alanya.

8. Akman, N. (2019) Tarihi Alanya Kalesi’nde su: elde edilmesi ve kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Alanya.

9. Özpelit, O. (2019) Kentsel dönüşüm ve Alanya Cuma Pazarı bölgesi için uygulama önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Alanya.

10. Sönmez, S. (2019) Alanya Kaleiçi Kiliselerinin koruma sorunları ve yeniden kullanımına yönelik öneriler. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

11. Atar, N. (2019) Oba düzlüğü’nde (Alanya-Antalya) yerel zemin koşullarının mikrotremör yöntemiyle araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Antalya.

12. Yurdulu, Ü. P. (2019) Mersin-Anamur ile Antalya-Alanya yörelerinde kimyasal ve organik muz yetiştirilen alanlardaki toprak özellikleriyle, verim ve kalite unsurlarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

13. Bıyıklı, M. (2019) Mekanın ağsal ilişkiler üzerinden tanımlanmasında yakınlık ilişkileri : Alanya turizm sektörü örneği. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

14. Kasapoğlu, T. (2019) Kentsel dönüşüm ve Alanya Damlataş bölgesi için tasarım araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Alanya/Antalya.

15. Ildırşahin, H. (2019) Türbelinaz’da (Alanya/Antalya) yaşayan Lycıasalamandra atıfı (Başoğlu, 1967) (Urodela : Amphibia)’ nin popülasyon yoğunluğunun hesaplanması. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir

16. Salihoğlu, G. (2018) Konaklama sektörü tedarik ilişkilerinin analizi : Alanya örneği. Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

17. Özgür, F. (2018) Alanya yöresinde bulunan farklı yükseltideki meraların botanik kompozisyonları ve ot verimlerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.

18. Seydioğulları, H. S. (2018) Kent kimliğinin kent meydanlarına yansıması : Alanya İskele-Rıhtım bölgesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

19. Kutlu, S. (2017) Gri suların elde edilme ve kullanım potansiyelinin Alanya ilçesi için son teknolojik gelişmeler açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

20. Ocak, M. T. (2016) Anadolu Selçuklu savunma yapıları bağlamında Alanya Kızıl Kule. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

21. Kılınç, S. (2016) Alanya’da yetiştirilen Grand Naine Muzlarının A vitamini, C vitamini ve bazı ağır metal derişimlerinin tayini. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karaman.

22. Nazifoğlu, B. (2016) Kentsel yaşam kalitesi ve yürünebilirlik deneyiminin Alanya üzerinden okunması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

23. Er, A. (2016) Belediye hizmetlerinin performans algısının değerlendirilmesi üzerine bir çalışma : Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Alanya/Antalya.

24. Yıldırım, H. İ. (2015) Alanya ve Gazipaşa (Antalya)’da halk tarafından kullanılan bazı doğal bitkilerin etnobotanik özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.

25. Can, M. (2015) Üreticilerin pazarlama stratejisi olarak kooperatifleşme : Alanya örneği. Doktora tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

26. Tuncer, S. (2014) Ankara Kalesi ve çevresi florası (Alanya-Antalya). Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

27. Tekin, C. (2014) Alanya ilçesindeki turizm faaliyetlerinin peyzajın sürdürülebilirliği açısından irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Antalya.

28. Türkyılmaz, K. M. (2014) Antalya ili Alanya ilçesinin golf turizmi açısından potansiyelinin irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

29. Uysal, K. (2014) Alanya ve Manavgat (Antalya) ilçelerinin anıt ağaçları. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

30. Atik, Ü. (2013) Deniz çayırlarından Posidonia Oceanica (L.) Delile’nın Alanya kıyılarındaki mevsimsel değişimleri. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

31. Göncü, Ö. (2012) The conservation proposal of Hasanağalar (Alaydın) house in Alanya/Alanya Hasanağalar (Alaydın) evi koruma önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

32. Karakaya, F. (2011) Silifke-Alanya arası (Akdeniz) sahil kumlarının ağır metal içerikleri ve kökeni. Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

33. Elinç, H. (2011) Görsel kalite değerlendirmesi yöntemi ile Antalya ili Alanya ilçesindeki               Abdurrahman Alaettinoğlu ve Alanya Belediye Başkanları Kent Parklarının irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

34. Karasoy, R. Ö. (2011) Tarihi kent merkezlerinin planlama ve korunmasında CBS’nin rolü : ‘Alanya Kaleiçi’ koruma bilgi sistemi önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

35. Kaplan, B. (2010) Manavgat-Alanya arasında golf sahaları için uygun alanların belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

36. Deli, S. (2010) Anamur (Mersin) civarındaki Alanya Birliği metamorfitlerinin jeolojisi ve metamorfizma özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

37. Karakoç, E. (2010) Evsel atıksu arıtma tesislerinin optimum ekonomik analizi Alanya Mahmutlar Atıksu Arıtma Tesisi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Antalya.

38. Şahin, F. S. (2010) Investigation of the preservation problems of the mescid and türbe of Akşebe Sultan in Alanya/Alanya’da Akşebe Sultan Mescit ve Türbesi’nin koruma sorunlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

39. Akbaş, A. (2010) Yabancıların Türkiye’de taşınmaz ediniminin emlak piyasası üzerine etkilerinin incelenmesi : Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

40. Beşer, E. (2009) Archaeometrical investigation of some medieval glass samples from Alanya region. Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

41. Dumbar, B. (2009) Analysis of local sectoral policies via system dynamics approach: the case of Alanya tourism sector. Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

42. Kapancı, M. (2008) Alanya Kaleiçi evleri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

43. Şahin, A. (2007) Peyzaj mimarlığı tasarım sürecinde bilgisayar kullanım olanaklarının Alanya Atatürk Parkı örneğinde irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

44. Akkurt, V. E. (2006) Alanya ilçesi (Antalya) katı atık depolama alanının jeoteknik incelemesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

45. Özkan, A. H. (2005) Ekolojik mimarlık çerçevesinde Alanya’daki turizm olgusunun incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

46. Hacıkura, N. (2000) Alanya’da Müftüoğlu evi Restorasyon projesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

47. Cimrin, E. (1996) Traditional ‘’Yayla’’ houses in the vicinity of Alanya/Alanya civarında geleneksel yayla evleri. Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

EĞİTİM BİLİMLERİ

 

1. Koşar, H. (2019) Alanya’da modern eğitim kurumları (1876-1930). Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

2. Duygu, H. (2016) Alanya örneğinde yabancı uyruklu ortaokul öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

3. Yalçın, R. (2015) Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi ‘’Alanya örneği’’.  Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

4. Nebioğlu, O. (2011) Seyahat acentası yöneticilerinin liderlik tarzları ve çatışma yönetimi ilişkisi: Alanya bölgesi A grubu seyahat acentaları uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

5. Öztaş, S. (2010) Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli statüye göre öğretmenlerin mesleki aidiyet duygusunun değerlendirilmesi (Antalya ili, Alanya ilçesi ilköğretim okulları örneği). Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

6. Avcı, Z. (2010) Alanya baş süslemeleri ve giyim özelliklerinin araştırılarak turistik bebek üzerinde simgeleştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

7. Çimen, H. (2010) İkinci konut satın almada destinasyon kalitesinin etkisi: Alanya örneği. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

8. Yıldırım, M. (2010) Turistlerin tüketim davranışlarında kültürün yeri: Alanya’ya gelen turistler üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

9. Arslan, Ö. (2010) Yabancı turistlerin yiyecek içecek işletmeleri, personeli ve Türk mutfağına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

10. Eren, R. (2008) HACCP gıda güvenlik sistemi uygulamalarının önündeki engellerin belirlenmesi ve çözüm önerileri: Alanya bölgesi 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

 

1. Yılmaz, H. (2018) Hemşirelerin çatışma yönetim stilleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi: Alanya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

2. Irmak Yılmaz, P. (2012) Alanya ilçesinde yaşayan Türk ve Alman menopoza girmiş kadınlarda menopozun algılanması ve menopoza ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI

 

Gönüllü, A. R. (2003) Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Alanya (1908-1938). Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

 

AKDENİZ UYGARLIKLARI

 

Demir, M. (2017) 13. Yüzyıl Doğu Akdenizi’nin (Antalya-Alanya-Misis-Tarsus-Anazarba-Lazkiye-Süveydiye) siyasi, sosyal ve ekonomik tarihi. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Antalya.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

 

Durnaoğulları, M. (2019) Alanya yöresi muz bahçelerinin beslenme durumlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Isparta.

 

GÜZEL SANATLAR

 

Karacadağlı Çalık, S. G. (2017) Alanya’da yaşayan el sanatları. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Isparta.

Eski Site