Serbest Erişimli Türkçe E-Dergiler

 

2023 Aylık Dergi

AB Postası

Acil Tıp Dergisi

Acoustics Research Letters Online (AIP scitation)

Adalet Dergisi

Agbiyotek-L Tarımsal Biyoteknoloji Aylık Haber  Dergisi - Agbiyotek-L Electronic NewsLetter

Ağrı Dergisi

Ahenk : Fikir Kültür Edebiyat Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Turizm Bülteni

Alternatives : Turkish Journal of International  Relations

Altyazı : Aylık Sinema Dergisi                             

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi         

Anafilya : Türkçe, Edeb., Kültür ve Sanat Dergisi   

Anatolia antiqua = Eski Anadolu                       

Anatolia moderna = Yeni Anadolu                     

Ankara Dergisi                                             

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri  Dergisİ

Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi       

Araba Dergisi                                                 

Aralık:TMMOB ZMO Öğrenci Kolu Yayın Organı     

Arka Plan:Uluslararası Politika                      

ASOMEDYA - Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın  Organı                                                           

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture     

Bakırköy Tıp Dergisi                                     

Balkan Journal of Geometry and Its Applications 

Bilgi : Sosyal Bilimler Dergisi                           

BilgiDünyası                                               

BilimveTeknik Dergisi                                   

Bizim Avrupa                                               

Bizim Market : Alışveriş Kültürü ve Gıda Dergisi   

British Dental Journal                                     

BTHaber                                                   

Bulletin (New Series) of the American Mathematical  Society                                                       

Bütün Dünya                                               

Chip                                                           

CİNE TARIM DERGİSİ                                   

Çağdaş Fizik : Bilimsel ve Mesleki Dergi             

Çağın Polisi Dergisi                                       

Çalakalem                                         

Designophy                                               

Detay:Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi  Öğrenci Yayını                                                   

Dış Politika - Foreign Policy, A Quarterly of the      

Foreign Policy Institute                         

Diagnostic and Interventional Radiology                 

Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi                   

Doğu Edebiyatı : Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi   

Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fakültesi Dergisi             

Dozkuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi                            

e-akademi : Hukuk, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik      

Bilimler Aylık İnternet Dergisi                               

e-avrasya : kültür, sanat, tarih, mitoloji                 

e-Journal of New World Sciences Academy               

Economist                                                       

Ege Akademik Bakış : İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler  Dergisi

Eğitim Dergisi : Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Dergisi                                                              

Mimarlık                                                     

EğirdirBahçe : Online Tarımsal Bilgi-Magazin Dergisi   

Eğitim Bilimleri ve Uygulama                               

Eğitimde Kuram ve Uygulama : Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi 

Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar  Dergisi 

EKEV Akademi Dergisi                                         

Ekoloji : Üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli  çevre dergisi

Elektrik Mühendisleri Odası E-Dergi                         

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi                           

Endokrinolojide Diyalog Dergisi                             

Endüstri Mühendisliği                                         

Epilepsi Dergisi                                               

Erciyes Tıp Dergisi                                             

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi     

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi                             

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi       

Ermeni Araştırmaları                                          

Eurasia Journal of Mathematics, Science and  Technology Education

European Cultural Association                              

Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of  Philosophy                                               

Fethiye : Aylık Fikir & Sanat Dergisi                          

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi                  

Folklor and Mtyhology Electronic Texts                 

Fotografya                                                         

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi                             

Gazi Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi                 

Geometry and Topology                                     

Glokom-Katarakt                                             

Gökbayrak                                                       

GÜNCE - TÜBA Bülteni                                         

Güncel Pediatri                                                 

GÜNSEL - Edebiy, ilmiy ve içtimaiy dergi             

Hacettepe Matematik ve İstatistik Dergisi               

Hacettepe Ortopedi Dergisi                                 

Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni                   

Hacettepe Üniv. Çevre Bilimleri Dergisi                 

Hacettepe Üniv. Hemşirelik YO Dergisi        

Hacettepe Üniv. Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi    

Hacettepe Üniv. Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama  Merkezi Bülteni

Hacettepe Üniversitesi CTAD : Cumhuriyet Tarihi  Araştırmaları Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi   

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi     

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi                         

HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi                 

Issues in Science & Technology Librarianship       

İç Denetim Dergisi                                           

İlköğretim Online                                               

İslami Araştırmalar Dergisi                                     

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası         

İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 

İTÜ Dergisi                                                       

Jeoloji Mühendisliği Dergisi                                 

Journal of Biological& Environmental Sciences  (Uludağ Üniversitesi)

K I R S A L Ç E V R E Y I L L I Ğ I                       

Kadın Doğum Dergisi                                           

Kadın/Woman 2000 : Kadın Araştırmaları Dergisi   

Kadınvizyon

KANAT: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi

Haber Bülteni                                                     

KAYGI : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  Felsefe Dergisi

Kazan Medical Journal online                               

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi                             

KBB-Forum : Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş  Boyun Cerrahisi Dergisi

Kebikeç : İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları  Dergisi

Klinik Psikiyatri Dergisi                                       

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)       

LİTTERA Edebiyat Yazıları (Hacettepe Üniv.)           

Made in Turkey Dergisi                                       

Mali Klavuz Dergisi                                     

Marmara Medical Journal : Marmara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Dergisi

Matematik Dünyası

Medical Network

 Meme Sağlığı Dergisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Milli Folklor : Uluslararası Halk Bilimi Dergisi

Mimarlık Dergisi                                                 

Mimarlık Haberler                                             

Mobilya Dekorasyon Dergisi                                 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi- Ankara  Üniv.DTCF                                                       

MUFAD Dergisi                                                 

Muhafazakâr Düşünce : 3 Aylık Düşünce Dergisi       

Musiqi Dünyası-Azerbaycan

NATO Dergisi

NeuroQuantology : An Interdisciplinary Journal of  Neuroscience and Quantum Physics

Nobel Medicus : Multidisipliner Tıbbi, Genel Bilimsel  ve Tarafsız Dergi

Nörolojik Bilimler Dergisi

NöroPsikiyatri Arşivi

Online Kozmetoloji Dergisi

ÖZNE Felsefe Sanat Seçkisi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

PCWorld

PdfDergi : Ücretsiz Online Bilgisayar Dergisi 

PERYÖN Dergisi (Personel Yönetimi Derneği)

Pivolka : Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış    

Araştırmaları Laboratuvarı Bülteni

Politeknik Dergisi (Gazi Üniv.)

Popülerpsikiyatri

Primary Care Pharmacy

PRN Aile Hekimliği Dergisi

Psychology Today

Sayıştay Dergisi                                                   

Semerkand                                                          

Sigorta Dünyası                                             

Sleep and Hypnosis : An International Journal of      Sleep, Dream and Hypnosi 

Solunum Dergisi                                                

Sosyal Politikalar Dergisi                                        

Spor Bilimleri Dergisi (Hacettepe Üniversitesi)   

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi                                      

Takoz : Teknik Tırmanış Dergisi                               

The Econometrics Journal Online                            

The Electronic Journal of Analytic Philosophy       

The European Journal of Mineral Processing and      

Environmental Protection                                      

The Internet TESL Journal                                     

The Journal of Clinical Investigation                        

The Turkish Journal of Gastroenterology                

 The Turkish Online Journal of Distance Education     

The Turkish Online Journal of Educational  Technology                                                   

Toplum ve Hekim                                               

Toplumsal Düşünce Dergisi                                 

TurkishTime                                                        

Türk Geriatri Dergisi                                              

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi                  

Türk HIV-AİDS Tıp Dergisi                                      

Türk Jinekoloji ve Ostetrik Derneği Uzmanlık Sonrası  Eğitim Dergisi 

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi                              

Türk Kütüphaneciliği                                           

Türk Nefroloji, Dializ ve Transplantasyon Dergisi      

Türk Patoloji Dergisi                                           

Türk Psikiyatri Dergisi                                       

Türk Psikoloji Bülteni                                       

Türk Psikoloji Dergisi                                       

Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni     

Türk Üroloji Dergisi                                           

Türk Yurdu Dergisi                                             

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi                     

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör  Bilançoları                                                         

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi           

Türkiye Jeoloji Bülteni                                         

Türkiye Klinikleri                                                  

Uludağ Üniv. Tıp Fakültesi Dergisi                   

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi       

Uluslararası Hematoloji & Onkoloji Dergisi               

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi                         

Üniversite & Toplum : Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi                                                           

Varia Turcica                                                   

Varlık                                                               

Vergi Sorunları Dergisi                                         

Vettürk e-Dergi : Veteriner Hekimlerin Sanal Dergisi   

Yargı Dünyası                                                     

Yasama Dergisi                                                 

Yeşil Atlas                                                         

Yönetim Araştırmaları Dergisi- Başkent Üniv. İİBF       

Yüzüncü Yıl Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi         

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Tıp Dergisi                   

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi