HukukTürk

İçeriğinde; her gün güncellenen, birbirine hiper linklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı, (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler) kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli içtihatlar, (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları) Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Türk Hukuk Bibliyografyası, dilekçe ve sözleşme örnekleri, hukuk sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) gibi faydalı servisler yer almaktadır.

 

Erişim Adresi: http://www.hukukturk.com/

 

Not: Verimli kullanım için “KULLANMA VE TANITIM KILAVUZU” nu incelemenizi öneririz.

Eski Site