Web Of Science

Web of Science, bir çok bilim dalı ve disiplinde  dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır. Web of Science veri tabanında konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından spesifik makaleler aranabilir. Ayrıca spesifik bir makaleye kimler tarafından atıfta bulunulduğu ya da makalenin atıfta bulunduğu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. İlgi alanınızla bağlantılı en kaliteli araştırmaları bulmak için  pozitif bilimler, sosyal bilimler, beşeri bilimler alanlarında 45’ in üzerinde farklı dilde 9200’ün üzerinde dergiyi tarayabilirsiniz. Atıf referansları kullanılarak ilgili kayıtlar bağlanmış ve makaleler arasında alanlarında uzman araştırmacılar tarafından onaylanmış konu bağlantıları oluşturulmuştur. Atıf taramaları ISI veritabanlarına özgü bir çalışmadır. Web of Science kapsamındaki atıf indeksleri şu indekslerden oluşmaktadır:

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)

Social Sciences Citation Index (SSCI)

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

 

Erişim linki: http://isiknowledge.com/

Eski Site