Kütüphaneye Materyal Sağlama (Kitap Talep Sİstemi)

Kütüphaneye Materyal Sağlama (Kitap Talep Sistemi) Menüsü

 

Kütüphaneye Materyal Sağlama (Kitap Talep Sistemi)

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik ve idari personeli  gereksinim duydukları konularda kitap isteği yapabilirler. Kitap istekleri Kitap Talep Sistemi üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilmektedir. 

Kitap siparişlerinin işleme alınması ve sağlanması için lütfen istenen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Aksi halde talebiniz işleme alınmayacaktır.

Kütüphane koleksiyonumuzun güncelliğini koruması ve nitelikli bir şekilde gelişmesi için bu isteklerin belirli kurallar çerçevesinde yapılması önem taşımaktadır.

İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

* İstenen yayının konusu (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin eğitim-öğretim alanlarına uygunluğu),

* Disiplinler arası kullanımı,

* Güncelliği,

* Yayınevinin niteliği,

*Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı,

* Fiyatı,

* Yayının dili,

* Yayının türü, özellikleri (basılı, elektronik, vb.),

*Yayının aynı nüshasının kütüphanemizde olup olmadığı,

* Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

* Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

 

Kitap Talep Sistemi

Eski Site