HukukTürk Veri Tabanı Deneme Erişimi

HukukTürk Veri Tabanı Deneme Erişimi

Değerli Kullanıcılarımız,

HukukTürk veri tabanı 2022 yılına oldukça kapsamlı güncellemelerle girmektedir. 2021 yılında 1.000.000 civarında olan tasnifli içtihatlar iki katına çıkartılarak yaklaşık 2.000.000 adete ulaşmıştır. Ayrıca İngilizce ara yüz geliştirilmiş ve eksiklikleri giderilmiştir.

HukukTürk veri tabanı (www.hukukturk.com) 31 Aralık 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.


  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  • 05 Ekim, 2021